Jeugd

Welkom bij KVE Drongen Jeugd

 

Een goede voetbalvorming en de deelname van jeugdploegen in competitief verband

KVE Drongen biedt zijn jeugdspelers de kans zich ten volle te ontwikkelen op 'sportief voetbalgebied'.

Het aanzetten van kinderen tot voetbal in clubverband draagt bij tot zowel de gezondheid als tot sociale vaardigheden. Hierbij staat het jeugdlid centraal en wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke wisselwerking tussen trainer, ploegafgevaardigde, bestuur en ouders in de ontwikkeling van het jeugdlid op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

De hoofddoelstelling daarbij is een goede voetbalvorming en de deelname van jeugdploegen in competitief verband. Dit met aandacht voor de voetbalvaardigheden van elk jeugdlid, waarbij de club zowel aan gewestelijke als provinciale competities deelneemt. Dit met de ambitie om eigen jeugdspelers te kunnen laten doorstromen in het eerste elftal van de eigen club of clubs hogerop. De drijfveer is het overbrengen en creëren van voetbalplezier.

Spelers die regelmatig trainen krijgen steeds speelgelegenheid. De positie op het veld, de duur van invalbeurten, enz. behoort tot de autonomie van de trainer. Spelers spelen minimaal 50% van de speeltijd (met uitzondering van spelers die uit blessure komen, regelmatig afwezig zijn of met wie met de ouders andere afspraken gemaakt zijn).

 

Contact

Toetreden als nieuwe speler, vrijmaken (transfer), vragen werking club, etc. contacteer onze sportieve cel jeugd. (tom.debacker00@telenet.be)

Jeugdcoördinatoren:

TVJO: Kenny Sergeant T. 0495/26.69.28 - kenny_sergeant@telenet.be
Coördinator Jeugd: Tom Debacker T. 0498/73.14.34 - tom.debacker00@telenet.be
Coördinator Jeugd Sportief: Jan Dewerte T. 0486/21.53.79 - jan.dewerte@hotmail.com
Coördinator Tornooien: Koen Santens - tornooikvedrongen@gmail.com

 

Informatie en afspraken

  • Infobrochure en afsprakenbundel. Dit document staat vol praktische zaken die je moet weten. (Dit document wordt MOMENTEEL aangepast.)
  • Intern reglement. Het huisreglement van KVE Drongen jeugd. Dit reglement is integraal opgenomen in de infobrochure.
  • Regels opkuis kleedkamer.
  • Wat te DOEN bij een sportongeval. De te volgen procedure bij blessure staat uitgelegd in Bijlage 2 van de infobrochure.
  • Kalender. Wedstrijdkalender van onze ploegen bij KBVB. Ook via soccer online kan je zien wanneer de wedstrijden doorgaan, alsook trainingen en activiteiten.
  • Ploeg afgevaardigde. Taken afgevaardigde staan beschreven in de presentatie. (Dit document wordt MOMENTEEL aangepast.)